Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljö – Framtid AB (MFSTÄD) miljöpolicy är att ständigt arbeta för att förbättra miljön.

Miljöfrågor är viktiga för oss och utgör en oskiljaktig del av vår verksamhet. Vi använder enbart Svanenmärkta miljöcertifierade kemtekniska produkter som är minst miljöpåfrestande. Vi håller oss ständigt uppdaterade med utvecklingen av nya produkter och redskap för att både underlätta för våra anställda och naturligtvis förbättra städresultatet för våra kunder. Vår miljöanpassning skall påverka vår kvalité och arbetsmiljö positivt.

Vår nuvarande miljöprofil (miljödelmål) innebär att:

  • Miljölagstiftningen och andra miljöföreskrifter följs
  • Uteslutande använda produkter som minst motsvarar Svanen märkning eller Bra miljöval. Utöver kem produkter ska övrig material i möjligaste mån vara återvinningsbara.
  • Använda dom miljömärkta kemikalier som är minst miljöpåfrestande på specialsidan (golvvård,  sanering m.m.).
  • Ställa krav på våra leverantörer om kravmärkt utrustning.
  • Våra anställda ska känna delaktighet och engagemang i våra miljöfrågor.
  • Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser i vår verksamhet.
  • Driftsplanering skall ske med så korta och så få transporter som möjligt i syfte att spara vår miljö.
  • Miljöhandlingsplanen kontinuerligt utvecklas och uppdateras.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.